دانلود کتاب Textbook of Power Plant Engineering, 2007

نام کتاب: Textbook of Power Plant Engineering

نویسنده: R.K. Rajput

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۸۱۳۱۸۰۲۵۵۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۸۳

انتشارات: Laxmi Publications

Description About Book Textbook of Power Plant Engineering From Amazon


A textbook of power plant engineering by r. K. Rajput has been written keeping in view the curriculum of the different engineering courses and the several competitive examinations, which are based on the above course. The 13 chapters in this book are comprehensive, and they explain the concepts in a simple and plain language. There are test questions follow a pattern similar to those of the competitive examinations. Different topics have been explained sufficiently with diagrams. The readers are also provided with variety of questions to help them prepare for the different patterns of questions. The content comprises different power plants, starting from the steam powered ones to those with gas turbines, hydroelectric and nuclear power plants, and also those that use non-conventional fuel sources. Power generation using the combination of different types of power plants, different hardware used in the plants, and the types of contaminants released and their treatment are also discussed

درباره کتاب Textbook of Power Plant Engineering ترجمه شده از گوگل


A از مهندسی نیروگاه توسط r کتاب درسی. K. راجپوت است با در نظر گرفتن برنامه های درسی مقطع مختلف مهندسی و چند امتحانات رقابتی است که در این دوره در بالا نوشته شده است. ۱۳ فصل در این کتاب جامع هستند، و آنها مفاهیم در یک زبان ساده و ساده توضیح دهد. سوالات آزمون وجود دارد دنبال یک الگوی مشابه به کسانی که از امتحانات رقابتی. موضوعات مختلف به اندازه کافی با نمودار توضیح داده شده است. خوانندگان نیز با انواع سوالات ارائه شده به کمک به آنها برای الگوهای مختلف از سوالات آماده کند. محتوای شامل نیروگاههای مختلف، با شروع از بخار آنهایی که شده به کسانی که با توربین گاز، نیروگاه های برق آبی و هسته ای و همچنین کسانی که با استفاده از منابع سوخت غیر متعارف. تولید برق با استفاده از ترکیبی از انواع مختلف از مؤسسات انرژی، سخت افزار های مختلف مورد استفاده در گیاهان، و انواع آلاینده ها منتشر و درمان آنها نیز مورد بحث قرار

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *