دانلود کتاب The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری The Architecture of Deconstruction Derrida's Haunt دانلود کتاب The Architecture of Deconstruction Derrida's Haunt کتاب The Architecture of Deconstruction Derrida's Haunt دانلود The Architecture of Deconstruction Derrida's Haunt

نام کتاب : The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt

نویسنده : Mark Wigley

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۱۹۹۵

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۲۹۶

انتشارات : The MIT Press

 

Description About The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt From Amazon


Nowhere, Mark Wigley asserts, are the stakes higher for deconstruction than in architecture―architecture is the Achilles’ heel of deconstructive discourse, the point of vulnerability upon which all of its arguments depend. In this book Wigley redefines the question of deconstruction and architecture. By locating the architecture already hidden within deconstructive discourse, he opens up more radical possibilities for both architecture and deconstruction, offering a way of rethinking the institution of architecture while using architecture to rethink deconstructive discourse.

Wigley relentlessly tracks the tacit argument about architecture embedded within Jacques Derrida’s discourse, a curious line of argument that passes through each of the philosopher’s texts. He argues that this seemingly tenuous thread actually binds those texts, acting as their source of strength but also their point of greatest weakness. Derrida’s work is seen to render architecture at once more complex, uncanny, pervasive, unstable, brutal, enigmatic, and devious, if not insidious, while needing itself to be subjected to an architectural interrogation.

Wigley provocatively turns Derrida’s reading strategy back on his texts to expose the architectural dimension of their central notions like law, economy, writing, place, domestication, translation, vomit, spacing, laughter, and dance. Along the way he highlights new aspects of the relationship between Heidegger and Derrida, explores the structural role of ornament and the elusive architecture of haunting, while presenting a fascinating account of the institutional politics of architecture.

درباره کتاب The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt – ترجمه شده از گوگل


مارک وایگلی ادعا می کند که هیچیک از اینها چیزی بیش از معماری نیست که معماری معماری پاشنه آشیل گفتمان انحرافی است، نقطه آسیب پذیری که تمام استدلال های آن وابسته است. در این کتاب، ویگلی مسئله تفکر و معماری را دوباره تعریف می کند. با قرار دادن معماری که در حال حاضر در گفتمان انحرافی مخفی پنهان شده است، او گزینه های رادیکال بیشتری برای معماری و فریب دادن را باز می کند، و راه را برای بازنویسی نهاد معماری در حالی که از معماری برای درک گفتمان انحرافی استفاده می کند، ارائه می دهد.
ویگلی بدون توجه به استدلال ضمنی در مورد معماری که در گفتمان ژاک دریدا سخن می گوید، استدلال کنجکاو است که از طریق هر یک از متون فیلسوف عبور می کند. او استدلال می کند که این موضوع به ظاهر ضعیف در واقع این متون را متصل می کند، به عنوان منبع قدرتشان عمل می کنند، بلکه نقطه ضعف آنهاست. کار دریدا به نظر می رسد که معماری را مجددا پیچیده تر، بی نظیر، فراگیر، ناپایدار، بی رحمانه، مبهم و غریزی، اگر نه موذیانه باشد، در حالی که نیاز به بازجویی معماری دارد.
ویگلی استراتژی خواندن دریدا را متوقف می کند تا متون خود را به افشای بعد معماری ایده های مرکزی خود مانند قانون، اقتصاد، نوشتن، محل، اهلی سازی، ترجمه، استفراغ، فاصله، خنده، و رقص بپردازد. در طول مسیر، او جنبه های جدیدی از رابطه هایدگر و دریدا را برجسته می کند، نقش ساختاری تزئینات و معماری بی نظیر از فراموش نشدنی را بررسی می کند، در حالی که ارائه یک گزارش جذاب از سیاست های سازمانی معماری.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

[tabs slidertype=”simple” auto=”yes”] [tab]

دسته های پرطرفدار دانلود کتاب معماری

[/tab] [/tabs]

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *