دانلود کتاب The Art Of Planning – Selected Essays Of Harvey S. Perloff, 1985

نام کتاب: The Art Of Planning – Selected Essays Of Harvey S. Perloff

نویسنده: Leland S. Burns و John Friedmann و Leland S. Burns و John Friedmann

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۸۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۱۲۹۵۱۵۰, ۹۷۸۱۴۶۱۳۲۵۰۵۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۷۸

انتشارات: Springer Us

Description About Book The Art Of Planning – Selected Essays Of Harvey S. Perloff From Amazon


The work of Harvey S. Perloff stands as a landmark in the evolution of Anglo­ American planning doctrine. It is impossible to fully capture the essence of the published work in a paragraph, page, or even an entire essay. Yet its highpoints can be identified. His work was innovative, reformist, comprehensive, and ori­ ented toward the future. In emphasizing the greater importance of people com­ pared to things, Perloff repeatedly prodded planners to be concerned with human needs and values. He was critical of the past. But inasmuch as he de­ voted more effort to envisioning what could lie ahead than in recalling the past, his work was markedly optimistic. He once admitted in writing to his “built-in weakness for expecting rational, socially oriented solutions ultimately to win out, no matter what the objective situation seems to be. ” To some the expecta­ tion may be seen as naive; to others, as a faith in the wisdom of humankind to take the best course. However received, Perloff’s optimism served as a powerful stimulant to keep moving ahead for the best that would come of it. Institutions and the ways they should be shaped and reshaped were of central concern, for institutions (though he rarely used the term) were the in­ struments through which “knowledge was translated into action.

درباره کتاب The Art Of Planning – Selected Essays Of Harvey S. Perloff ترجمه شده از گوگل


کار هاروی S. پرلوف به عنوان نقطه عطفی در تکامل دکترین انگلیس برنامه ریزی آمریکا است. این غیر ممکن است به طور کامل تصرف خود در جوهر از کار منتشر شده در یک پاراگراف، صفحه، و یا حتی کل مقاله. با این حال highpoints آن توان مشخص کرد. کار او نوآورانه، اصلاح طلب، جامع بود و ORI به سوی آینده ented. در تاکید بر اهمیت بیشتری از مردم کام بیهوده پرهیز به چیزهایی، پرلوف بارها و بارها برنامه ریزان به با نیازها و ارزش های انسانی مربوط می شود ترغیب. او از گذشته انتقاد کرد. اما از آنجا که او د تلاش بیشتر برای تجسم آنچه می تواند پیش از یادآوری گذشته دروغ رای دادند، کار خود را به طور قابل توجهی خوشبین بود. او یک بار به صورت کتبی به خود را پذیرفته “ساخته شده است در ضعف برای انتظار منطقی، راه حل های جامعه محور در نهایت به پیروزی، بدون توجه به آنچه وضعیت عینی به نظر می رسد” برای برخی روش expecta ممکن است به عنوان ساده و بی تکلف دیده می شود؛ به دیگران، به عنوان یک دین در حکمت از نوع بشر را به بهترین. با این حال دریافت، خوش بینی پرلوف به عنوان یک محرک قدرتمند در خدمت به راهت رو ادامه بده برای بهترین که از آن آمده است. نهادها و راه آنها باید شکل و تغییر شکل از نگرانی بود، مرکزی برای موسسات (هر چند او به ندرت از این واژه استفاده) در struments شد که از طریق آن “دانش به عمل ترجمه شد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *