دانلود کتاب The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture دانلود کتاب The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture کتاب The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture دانلود The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture

نام کتاب : The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture

نویسنده : Christian Norberg-Schulz

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۱۹۸۵

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۱۴۰

انتشارات : Rizzoli

 

Description About The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture From Amazon


Rear cover notes: “This is a book on human dwelling. The word ‘dwelling’ here means something more than having a roof over our head and a certain number of square meters at our disposal. First, it means to meet others for exchange of products, ideas and feelings, that is, to experience life as a multitude of possibilities. Second, it means to come to an agreement with others, that is, to accept a set of common values. Finally, it means to be oneself, in the sense of having a small chosen world of our own. We may call these modes collective, public and private dwelling. The word dwelling, however, also comprises the place man has created to set the modes into his work. The settlement, with its urban spaces, has always been the stage where collective dwelling was enacted.

The institution or public building has been the embodiment of public dwelling. And the house has been the private retreat where the individual could prosper. Together, settlement, urban space, institution and house constitute a total environment. This environment, however, is always related to what is given, that is, to a landscape with general as well as particular qualities. To dwell, therefore, also means to become friends with a natural place. We may also say that dwelling consists in orientation and identification. Orientation and identification are satisfied by organized space and built form, which constitute the concrete place. Our introduction of the concept of place, in contrast to the current emphasis on abstract space, offers a point of departure for a return to figurative architecture. Thus we leave the ‘non figurative’ approach of functionalism behind, and open up for an architecture which may satisfy the need for dwelling, in the existential sense of the word.”

درباره کتاب The Concept of Dwelling On the Way to Figurative Architecture – ترجمه شده از گوگل

یادداشت های پوشش عقب: “این یک کتاب در مورد زندگی انسان است. کلمه” خانه “در اینجا به معنای چیزی بیش از داشتن سقف بالای سر ما و تعداد مشخصی از متر مربع است که در اختیار ما قرار دارد. محصولات، ایده ها و احساسات، به این معنا است که زندگی را به عنوان بسیاری از امکانات تجربه کنید. دوم، بدین معنی است که به توافق برسید با دیگران، یعنی پذیرفتن مجموعه ای از ارزش های مشترک. در نهایت، به معنی داشتن خود، در حسن داشتن یک دنیای انتخابی کوچک از خودمان ما می توانیم این حالت ها را به طور جمعی، عمومی و خصوصی زندگی کنیم.همچنین کلمه زندگی نیز شامل مکان هایی است که انسان برای ایجاد حالت ها در کار خود ایجاد کرده است. فضاهای شهری، همواره صحنه ای بود که در آن خانه های جمعی اعمال شد.
موسسه یا ساختمان عمومی، تجسم عمومیت عمومی است. و خانه عقب نشینی خصوصی است که فرد میتواند در آن زندگی کند. با هم، استقرار، فضای شهری، مؤسسه و خانه، یک محیط کلی را تشکیل می دهند. با این حال، این محیط همیشه مربوط به چیزی است که داده شده است، یعنی به یک چشم انداز با کیفیت عمومی و همچنین ویژگی های خاص. بنابراین به محل سکونت نیز معنا میدهد که دوستان خود را با یک مکان طبیعی تبدیل کنید. ما همچنین می توانیم بگوییم که مسکن در جهت گیری و شناسایی قرار دارد. جهت گیری و شناسایی توسط فضای سازمان یافته و ساخته شده است راضی، که محل بتن را تشکیل می دهند. معرفی ما از مفهوم مکان، در مقایسه با تاکید جاری بر روی فضای انتزاعی، نقطه شروع خروج از معماری مجازی را ارائه می دهد. بنابراین ما رویکرد “غیرمخرج” کارکردگرایی را پشت سر گذاشته و معماری را باز می کند که ممکن است نیاز به زندگی را در معنای وجودی کلمه بپذیرد. “

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

[tabs slidertype=”simple” auto=”yes”] [tab]

دسته های پرطرفدار دانلود کتاب معماری

[/tab] [/tabs]

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *