دانلود کتاب The Jewish Ghetto And The Visual Imagination Of Early Modern Venice, 2017

نام کتاب: The Jewish Ghetto And The Visual Imagination Of Early Modern Venice

نویسنده: Dana E. Katz

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۱۱۰۷۱۶۵۱۴۸, ۹۷۸۱۱۰۷۱۶۵۱۴۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۸۸

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book The Jewish Ghetto And The Visual Imagination Of Early Modern Venice From Amazon


Dana E. Katz examines the Jewish ghetto of Venice as a paradox of urban space. In 1516, the Senate established the ghetto on the periphery of the city and legislated nocturnal curfews to reduce the Jews’ visibility in Venice. Katz argues that it was precisely this practice of marginalization that put the ghetto on display for Christian and Jewish eyes. According to her research, early modern Venetians grounded their conceptions of the ghetto in discourses of sight. Katz’s unique approach demonstrates how Venice’s Jewish ghetto engaged the sensory imagination of its inhabitants in complex and contradictory ways that both shaped urban space and reshaped Christian-Jewish relations.

درباره کتاب The Jewish Ghetto And The Visual Imagination Of Early Modern Venice ترجمه شده از گوگل


دانا E. کاتز بررسی گتو یهودی ونیز به عنوان یک پارادوکس فضای شهری است. در سال ۱۵۱۶، مجلس سنا محله یهودی نشین در حاشیه شهرستان تاسیس شده و منع رفت و آمد شبانه وضع به کاهش دید یهودیان در ونیز. کاتز استدلال می کند که آن را دقیقا این عمل از به حاشیه که در محله یهودی نشین بر روی صفحه نمایش، برای مسیحیان و یهودیان به چشم بود. با توجه به تحقیقات او، در اوایل ونیزی مدرن تصور آن ها از محله یهودی نشین در گفتمان از دید دارند. روش منحصر به فرد کاتز نشان میدهد که چگونه گتو یهودی ونیز تخیل حسی از ساکنان آن به روش های پیچیده و متضاد است که هر دو فضای شهری شکل و روابط مسیحی-یهودی تغییر شکل مشغول اند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *