دانلود کتاب The Sage Handbook Of Qualitative Research Ethics, 2018

نام کتاب: The Sage Handbook Of Qualitative Research Ethics

نویسنده: Ron Iphofen و Martin Tolich

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۱۴۷۳۹۷۰۹۷۰, ۹۷۸۱۴۷۳۹۷۰۹۷۷, ۱۵۲۶۴۴۸۶۸۸, ۹۷۸۱۵۲۶۴۴۸۶۸۲, ۱۵۲۶۴۳۵۴۴۶, ۹۷۸۱۵۲۶۴۳۵۴۴۶, ۱۵۲۶۴۴۸۷۰X, 9781526448705

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۸۴

انتشارات: Sage Publications

Description About Book The Sage Handbook Of Qualitative Research Ethics From Amazon


This handbook is a much-needed and in-depth review of the distinctive set of ethical considerations which accompanies qualitative research. This is particularly crucial given the emergent, dynamic and interactional nature of most qualitative research, which too often allows little time for reflection on the important ethical responsibilities and obligations Contributions from leading international researchers have been carefully organised into six key thematic sections: Part One: Thick Descriptions Of Qualitative Research Ethics Part Two: Qualitative Research Ethics By Technique Part Three: Ethics As Politics Part Four: Qualitative Research Ethics With Vulnerable Groups Part Five: Relational Research Ethics Part Six: Researching Digitally This Handbook is a one-stop resource on qualitative research ethics across the social sciences that draws on the lessons learned and the successful methods for surmounting problems – the tried and true, and the new.

درباره کتاب The Sage Handbook Of Qualitative Research Ethics ترجمه شده از گوگل


این کتاب راهنما به بررسی بسیار مورد نیاز و در عمق از مجموعه ای مشخص از ملاحظات اخلاقی که همراه با تحقیق کیفی است. این امر به ویژه مهم با توجه به اورژانس، پویا و طبیعت تعاملی ترین پژوهش کیفی، که اغلب اجازه می دهد تا زمان کمی برای انعکاس در مسئولیت های مهم اخلاقی و تعهدات کمک های محققان برجسته بین المللی را به دقت به شش بخش موضوعی کلیدی تقسیم شده است: بخش اول: توضیحات ضخیم کیفی اخلاق قسمت دوم: کیفی اخلاق پژوهش با استفاده از روش قسمت سوم: اخلاق به عنوان سیاست های بخش چهارم: اخلاق در پژوهش کیفی با آسیب پذیر گروه قسمت پنجم: رابطه اخلاق در پژوهش بخش ششم: تحقیق دیجیتالی این کتاب یک منبع یک توقف در کیفی است اخلاق در پژوهش در علوم اجتماعی است که تساوی در درس های آموخته شده و روش های موفق برای فائق مشکلات – محاکمه و درست، و جدید.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *