دانلود کتاب The Smart Enough City

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری The Smart Enough City - Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future دانلود کتاب The Smart Enough City - Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future کتاب The Smart Enough City - Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future دانلود The Smart Enough City - Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future

نام کتاب: The Smart Enough City – Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future

نویسنده: Ben Green

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

فرمت: Epub

تعداد صفحه: ۲۴۰

انتشارات: The MIT Press

 

Description About The Smart Enough City – Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future From Amazon


Why technology is not an end in itself, and how cities can be “smart enough,” using technology to promote democracy and equity.

Smart cities, where technology is used to solve every problem, are hailed as futuristic urban utopias. We are promised that apps, algorithms, and artificial intelligence will relieve congestion, restore democracy, prevent crime, and improve public services. In The Smart Enough City, Ben Green warns against seeing the city only through the lens of technology; taking an exclusively technical view of urban life will lead to cities that appear smart but under the surface are rife with injustice and inequality. He proposes instead that cities strive to be “smart enough”: to embrace technology as a powerful tool when used in conjunction with other forms of social change―but not to value technology as an end in itself.

In a technology-centric smart city, self-driving cars have the run of downtown and force out pedestrians, civic engagement is limited to requesting services through an app, police use algorithms to justify and perpetuate racist practices, and governments and private companies surveil public space to control behavior. Green describes smart city efforts gone wrong but also smart enough alternatives, attainable with the help of technology but not reducible to technology: a livable city, a democratic city, a just city, a responsible city, and an innovative city. By recognizing the complexity of urban life rather than merely seeing the city as something to optimize, these Smart Enough Cities successfully incorporate technology into a holistic vision of justice and equity.

 

درباره کتاب The Smart Enough City – Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future – ترجمه شده از گوگل  


چرا فناوری به خودی خود پایان نمی دهد و چگونه شهرها می توانند به اندازه کافی هوشمند باشند، با استفاده از فن آوری برای ترویج دموکراسی و حقوق صاحبان سهام.

شهرهای هوشمند، جایی که تکنولوژی برای حل هر مشکلی مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان اتوپیای شهری آینده شناخته می شود. ما وعده داده ایم که برنامه ها، الگوریتم ها و هوش مصنوعی باعث تراکم، ترمیم دموکراسی، جلوگیری از جرم و بهبود خدمات عمومی خواهد شد. در شهر Smart Enough، بن سبز هشدار می دهد که دیدن شهر تنها از طریق لنز فناوری باشد؛ دیدگاه انحصاری فنی از زندگی شهری منجر به شهرهایی می شود که به نظر می رسد هوشمند هستند اما در زیر سطح بی عدالتی و نابرابری قرار دارند. به جای آن، شهرها تلاش می کنند که به اندازه کافی هوشمند باشند: فناوری به عنوان یک ابزار قدرتمند هنگام استفاده در ارتباط با سایر عواملی از تغییر اجتماعی استفاده شود، اما نه به عنوان یک هدف در فن آوری.

در یک شهر هوشمند مبتنی بر فناوری، خودروهای خود رانده شده از مرکز شهر عبور کرده و عابر پیاده را مجبور می کنند، مشارکت مدنی محدود به درخواست خدمات از طریق یک برنامه باشد، الگوریتم های استفاده از پلیس برای توجیه و تداوم رفتارهای نژادپرستانه، و دولت ها و شرکت های خصوصی تحت نظارت عمومی فضا برای کنترل رفتار سبز توصیف می کند که تلاش های شهر هوشمند اشتباه نادرست است، بلکه جایگزین های هوشمند به اندازه کافی است که با کمک تکنولوژی قابل دستیابی است، اما به فناوری قابل انعطاف نیست: یک شهر قابل سکونت، یک شهر دموکراتیک، یک شهر مستقل، یک شهر مسئول و یک شهر نوآور است. با شناخت پیچیدگی زندگی شهری و نه صرفا دیدن شهر به عنوان چیزی برای بهینه سازی، این شهرها به اندازه کافی هوشمندانه با تکنولوژی به یک دید کلی از عدالت و عدالت پیوند می خورند.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

[tabs slidertype=”simple” auto=”yes”] [tab]

دسته های پرطرفدار دانلود کتاب معماری

[/tab] [/tabs]

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *