دانلود کتاب Thermodynamic Processes 2 – State And Energy Change Systems, 2020

نام کتاب: Thermodynamic Processes 2 – State And Energy Change Systems

نویسنده: Salah Belaadi

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۷۲۱۶۸۷, ۹۷۸۱۱۱۹۷۲۱۶۸۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۴

انتشارات: Wiley-Iste

Description About Book Thermodynamic Processes 2 – State And Energy Change Systems From Amazon


Thermodynamic Processes 2 is devoted to the study of equilibrium between phases in the case of the four changes of physical state: fusion, boiling or vaporization, sublimation and allotropy or transition. It also includes a section that addresses energys relationship to the zero sum aspect of exergy and thermal cycles. This second volume presents scientific and technical examples ? both theoretical and industrial ? which are the result of a careful selection, accrued over more than three decades of teaching thermodynamics and in collaboration with the industry sector. The didactic exercises and the practical problems are entirely dedicated to the understanding of this science, and the potential applications for the industrial world. This book is a tool for work and reflection essential for the student in training, as well as the engineer or experienced researcher.

درباره کتاب Thermodynamic Processes 2 – State And Energy Change Systems ترجمه شده از گوگل


فرآیندهای ترمودینامیکی ۲ به مطالعه تعادل بین فازهای در مورد چهار تغییر حالت فیزیکی اختصاص داده: فیوژن، جوش یا تبخیر، تصعید و چند شکلی و یا انتقال. این همچنین شامل یک بخش است که رابطه آدرس انرژی به جنبه حاصل جمع صفر از اکسرژی و چرخه های حرارتی. این جلد دوم ارائه نمونه های علمی و فنی؟ نظری و صنعتی؟ که در نتیجه یک انتخاب دقیق، در طول بیش از سه دهه ترمودینامیک تدریس و در همکاری با بخش صنعت تعلق. تمرینات آموزشی و مشکلات عملی به طور کامل به درک درستی از این علم، و کاربردهای بالقوه برای جهان صنعتی اختصاص یافته است. این کتاب یک ابزار برای کار و ضروری بازتاب برای دانش آموز در آموزش، و همچنین به عنوان مهندس یا محقق با تجربه است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *