دانلود کتاب Topics And Methods For Urban And Landscape Design – From The River To The Project, 2016

نام کتاب: Topics And Methods For Urban And Landscape Design – From The River To The Project

نویسنده: Roberta Ingaramo و Angioletta Voghera

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۵۱۵۳۴۲, ۹۷۸۳۳۱۹۵۱۵۳۵۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۹

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Topics And Methods For Urban And Landscape Design – From The River To The Project From Amazon


This book combines urban planning and architectural tools in an attempt to overcome the limitations of sectoral measures. In this perspective, it offers a forum for the debate of different approaches used by schools of planning and architecture. It explores strategies by drawing from the potential contributions of cognitive models for decisions, the role of utopian thinking and retrofitting actions and their interconnectedness, the role of cultural legacy for urban and landscape design, the design perspectives about public spaces, and the role of architecture design and urban and regional planning for landscape quality.

The book also discusses on design as a process of decision-making that operates as an act of empathy that aligns with human and ecological values – emotional, physical and socio-cultural. Each planning and design act has different possible effects able to help making clear strategic and local actions, contributing to community empowerment and to landscape and local governance.

Design activity along the river and multiple experiences (design processes, urban fringe design, agri-urban models, river parks, UNESCO sites, River Contracts, greenbelts and ecological networks), through reflection on design roles, helping to understand the design process and its results at different scales.

Roberta Ingaramo, architect, PhD, is Assistant Professor in Architectural and Urban Design, Department of Architecture and Design (DAD), Polytechnic University of Turin (Italy), Master in Conservation of Historic Towns and Buildings, Katholieke Universiteit (Belgium). roberta.ingaramo@polito.it

Angioletta Voghera, architect, PhD, is Associate Professor of Urban and Regional Planning, Inter-university Department of Urban and Regional Studies and Planning (DIST), Polytechnic University of Turin (Italy). angioletta.voghera@polito.it

درباره کتاب Topics And Methods For Urban And Landscape Design – From The River To The Project ترجمه شده از گوگل


این کتاب ترکیبی از برنامه ریزی شهری و معماری ابزار در تلاش برای غلبه بر محدودیت اقدامات در بخش های. در این دیدگاه، آن ارائه می دهد یک انجمن برای بحث از روش های مختلف استفاده شده توسط مدارس از برنامه ریزی و معماری. این بررسی استراتژی با رسم از سهم بالقوه مدل های شناختی برای تصمیم گیری، نقش تفکر و مقاوم سازی اقدامات تخیلی و همپیوندی آنها، نقش میراث فرهنگی برای طراحی شهری و چشم انداز، چشم انداز طراحی در مورد فضاهای عمومی، و نقش معماری طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای برای کیفیت چشم انداز است.

این کتاب همچنین در طراحی مورد بحث به عنوان یک فرآیند تصمیم گیری است که در عمل به عنوان یک عمل همدلی است که هم راستا با ارزش زیست محیطی بشر و – عاطفی، جسمی و اجتماعی و فرهنگی. هر برنامه ریزی و طراحی عمل است اثرات احتمالی مختلف قادر به کمک به ساخت اقدامات استراتژیک و محلی روشن، کمک به توانمندسازی جامعه و به چشم انداز و حکومت های محلی.

فعالیت های طراحی در امتداد رودخانه ها و تجارب متعدد (فرآیندهای طراحی، طراحی شهری حاشیه، مدل کشاورزی شهری، پارک ها رودخانه، سایت های یونسکو، قرارداد رودخانه، کمربند و شبکه های زیست محیطی)، از طریق انعکاس در نقش طراحی، کمک به درک فرایند طراحی و آن نتایج در مقیاس های مختلف.

روبرتا Ingaramo، معمار، دکترا، استادیار در معماری و طراحی شهری، دانشکده معماری و طراحی (DAD)، دانشگاه پلی تکنیک تورین (ایتالیا)، استاد در حفاظت از شهرهای تاریخی و ساختمان ها، KATHOLIEKE Universiteit برای (بلژیک) است. roberta.ingaramo@polito.it

Angioletta وگرا، معمار، دکترا، دانشیار شهری و منطقهای، گروه بین دانشگاه مطالعات منطقه ای و برنامه ریزی (DIST) شهری و، دانشگاه پلی تکنیک تورین (ایتالیا) است. angioletta.voghera@polito.it

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *