دانلود کتاب Tourism Policy And Planning – Yesterday, Today And Tomorrow, 2007

نام کتاب: Tourism Policy And Planning – Yesterday, Today And Tomorrow

نویسنده: Sr. و David L. Edgell و Maria Delmastro Allen و Jason Swanson و Ginger Smith

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۰۷۵۰۶۸۵۵۷۳, ۹۷۸۰۷۵۰۶۸۵۵۷۳, ۹۷۸۰۰۸۰۹۴۲۵۰۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۴۰

انتشارات: Butterworth-Heinemann

Description About Book Tourism Policy And Planning – Yesterday, Today And Tomorrow From Amazon


For many communities and countries throughout the world tourism is the most valuable industry. Economic changes taking place in China, India, and the United States (with almost 3 billion people, half the world’s population), for example, will have major impacts on the global tourism markets of tomorrow. Social-cultural changes in Europe, with borderless tourism crossings and a common currency, are increasing opportunities for tourism growth. East Asia and the Pacific Rim are experiencing unprecedented growth and change in tourism. From the perspective of economic policy, tourism for local communities is a vital economic development tool producing income, creating jobs, spawning new businesses, spurring economic development, promoting economic diversification, developing new products, and contributing to economic integration. If local and national governments are committed to broad based tourism policies, then tourism will provide its citizens with a higher quality of life while it generates sustained economic, environmental, and social benefits.

The wellspring to future growth for tourism throughout the world is a commitment toward good policy. Governments, the private sector, and not-for-profit agencies must be the leaders in a sustainable tourism policy that transcends the economic benefits and embraces environmental and cultural interests as well. Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow addresses key ingredients for positive tourism policies and planning that will lead this generation and the next toward a greater quality of life resulting from tourism growth. The aim of this book is to provide government policy-makers (at all levels), business leaders, not-for-profit executives, university professors, students, tourism industry managers, and the general public with an introduction and examination of important policy and planning issues in tourism.

* The only book on the market to fully integrate tourism policy with strategic planning
* Provides an international perspective on policy through case studies and analysis
* Examines the future of tourism policy development and presents conceptual tools to equip students and professionals to make their own contribution to it

درباره کتاب Tourism Policy And Planning – Yesterday, Today And Tomorrow ترجمه شده از گوگل


برای بسیاری از جوامع و کشورها در سراسر گردشگری جهان ترین صنعت با ارزش است. تغییرات اقتصادی در حال وقوع در چین، هند، و ایالات متحده (با نزدیک به ۳ میلیارد نفر، نیمی از جمعیت جهان)، به عنوان مثال، از اثرات مهم در بازارهای جهانی گردشگری از فردا است. تغییرات اجتماعی و فرهنگی در اروپا، با عبور از مرز و گردشگری یک ارز مشترک، در حال افزایش فرصت ها برای رشد گردشگری. شرق آسیا و حاشیه اقیانوس آرام در حال تجربه رشد بی سابقه ای و تغییر در گردشگری. از منظر سیاست اقتصادی، گردشگری برای جوامع محلی درآمد حیاتی ابزار توسعه اقتصادی تولید است، ایجاد شغل، تخم ریزی کسب و کار جدید، محرک توسعه اقتصادی، ترویج تنوع اقتصادی، توسعه محصولات جدید، و کمک به یکپارچه سازی اقتصادی. اگر دولت های محلی و ملی به سیاست های گردشگری گسترده ای را مرتکب شده است، پس از آن گردشگری، به شهروندان خود را با کیفیت کتاببالاتر زندگی ارائه در حالی که آن مزایای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و پایدار.

سرچشمه به رشد آینده برای گردشگری در سراسر جهان یک تعهد به سیاست خوب است. دولت ها، بخش خصوصی، و نه برای سود سازمان باید رهبران در سیاست گردشگری پایدار که منافع اقتصادی فراتر و به استقبال از منافع زیست محیطی و فرهنگی نیز هست. سیاست گردشگری و برنامه ریزی: دیروز، آدرس امروز و فردا مواد تشکیل دهنده کلیدی برای سیاست گردشگری مثبت و برنامه ریزی است که این نسل و بعدی به سمت کیفیت کتاببیشتری از زندگی ناشی از رشد گردشگری منجر خواهد شد. هدف از این کتاب است که به ارائه سیاستگذاران (در تمام سطوح)، رهبران کسب و کار، نه برای سود مدیران، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران صنعت گردشگری، و عموم مردم با یک مقدمه و بررسی سیاست مهم و برنامه ریزی مسائل در گردشگری.

* تنها کتاب موجود در بازار به طور کامل ادغام سیاست گردشگری با برنامه ریزی استراتژیک
* ارائه چشم انداز بین المللی در سیاست از طریق مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل
* بررسی آینده توسعه سیاست گردشگری و ارائه ابزارهای مفهومی برای تجهیز دانش آموزان و حرفه ای به سهم خود را به آن

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *