دانلود کتاب Towns And Cities – Function In Form – Urban Structures, Economics And Society, 2015

نام کتاب: Towns And Cities – Function In Form – Urban Structures, Economics And Society

نویسنده: Hart Julian

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۱۴۷۲۴۵۸۵۵۹, ۹۷۸۱۴۷۲۴۵۸۵۵۱, ۹۷۸۱۴۷۲۴۵۸۵۶۸, ۱۴۷۲۴۵۸۵۶۷, ۹۷۸۱۴۷۲۴۵۸۵۷۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۸۰

انتشارات: Ashgate Publishing Company

Description About Book Towns And Cities – Function In Form – Urban Structures, Economics And Society From Amazon


Challenging existing assumptions about how our towns and cities are structured and formed, Julian Hart provides an engaging and thought-provoking alternative theory of urban design. This is not urban design in the sense of the practice of design; rather it is a theory of the structure of the town at all scales – why towns and cities happen to be structured the way they are as a result of the social, political, legal and (especially) economic forces that create them. The shape of the city at every scale, from the internal configuration of dwellings all the way up to the superstructure of the whole city, can be seen to arise from the interplay between three antagonistic socio-economic tensions. In going about our daily business and in championing particular political objectives, we collectively fashion our cities in terms of their structure and form. This leads to various new ways of understanding how and why our cities so happen to be structured the way they are. The book makes a step change from any other comparable studies by understanding our towns and cities in terms of function in form. This helps us to appreciate why every town is a recognisable town, wherever it is. Different urban environments in different parts of the world, past and present, can come to be seen according to their similarities instead of their differences. Furthermore, by appreciating how the economic influences of everyday life structure our towns and cities, we can in turn begin to understand better how the structure of towns and cities affect the quality of life of inhabitants and the cohesiveness of communities. In covering all scales from inside the home to macrostructure of the city, the book encapsulates urban or town planning and does not seek to distinguish between the various design disciplines

درباره کتاب Towns And Cities – Function In Form – Urban Structures, Economics And Society ترجمه شده از گوگل


به چالش کشیدن فرضیات موجود در مورد چگونه شهرها و شهرستانها ما ساختار و تشکیل، جولیان هارت که تئوری های جایگزین جذاب و فکری طراحی شهری فراهم می کند. این طراحی شهری در مفهوم عمل طراحی نشده است. چرا شهرها و شهرستانها اتفاق می افتد به ساختار راه آنها به عنوان یک نتیجه از نیروهای اقتصادی اجتماعی، سیاسی، حقوقی و (به خصوص) که آنها را ایجاد می – به جای آن یک نظریه ساختار از شهر در تمام مقیاس است. شکل از شهرستان در هر مقیاس، از تنظیمات داخلی خانه تمام راه را تا به روبنای تمام شهرستان، دیده می شود ناشی از فعل و انفعال بین سه تنش اجتماعی و اقتصادی متضاد. در مورد کسب و کار روزمره ما و در دفاع از اهداف سیاسی خاص، ما جمعی مد شهرستانها ما از نظر ساختار و فرم خود را. این امر منجر به راه های مختلف جدیدی از درک چرا و چگونه شهرستانها ما تا اتفاق می افتد در راه آنها هستند به ساختار. در این کتاب تغییر گام از هر گونه مطالعات دیگر قابل مقایسه با درک شهرها و شهرستانها ما از نظر عملکرد در فرم. این ما کمک می کند به درک چرا هر شهر یک شهر قابل تشخیص است، در هر کجا از آن است. محیط های شهری مختلف در نقاط مختلف جهان، گذشته و حال، می توانید آمده با توجه به شباهت خود را به جای تفاوت های آنها دیده می شود. علاوه بر این، با درک چگونه تأثیرات اقتصادی از ساختار زندگی روزمره شهرها و شهرستانها ما، ما می تواند به نوبه شروع به درک بهتر چگونگی ساختار شهرها و شهرستانها بر کیفیت زندگی ساکنان و همبستگی جوامع. در پوشش تمام ترازو از داخل خانه به macrostructure از شهرستان، کتاب کپسوله برنامه ریزی شهری یا شهر و به دنبال به تمایز بین رشته های طراحی های مختلف

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *