دانلود کتاب Trees And Global Warming – The Role Of Forests In Cooling And Warming The Atmosphere, 2020

نام کتاب: Trees And Global Warming – The Role Of Forests In Cooling And Warming The Atmosphere

نویسنده: William J. Manning

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۱۰۸۴۷۱۷۸۱, ۹۷۸۱۱۰۸۴۷۱۷۸۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۵۰

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book Trees And Global Warming – The Role Of Forests In Cooling And Warming The Atmosphere From Amazon


Large-scale tree planting is advocated to provide additional atmospheric cooling and further reduce global warming. This raises a question about the present time: do trees cool or warm the atmosphere? This question does not have a simple yes or no answer. Examination of the greenhouse effect, global warming and the carbon cycle, and how trees and forests function provides the basis for understanding how forests might cool or warm the atmosphere. Results from research and models indicate that cooling or warming depends on where forests are located and the type and color of trees. Cooling generally prevails over warming, but this may change. This book will appeal to anyone interested in climate change, ecology and conservation.

درباره کتاب Trees And Global Warming – The Role Of Forests In Cooling And Warming The Atmosphere ترجمه شده از گوگل


کاشت درخت در مقیاس بزرگ حمایت می شود را خنک می کند جو اضافی و بیشتر گرم شدن جهان را کاهش دهد. این امر یک سوال در مورد زمان حال: درختان سرد یا گرم جو؟ این سؤال، بله ساده و یا پاسخی ندارم. بررسی اثر گلخانه ای، گرم شدن کره زمین و چرخه کربن، و چگونه درختان و جنگل ها تابع پایه ای برای درک نحوه جنگل ممکن است سرد یا گرم جو فراهم می کند. نتایج از تحقیقات و مدل نشان می دهد که خنک کننده و یا گرم شدن بستگی به جایی که جنگل قرار دارد و نوع و رنگ از درختان. خنک کننده به طور کلی غالب گرم شدن، اما این ممکن است تغییر کند. این کتاب را به کسی علاقه مند به تغییر آب و هوا، محیط زیست و حفاظت از تجدید نظر شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *