دانلود کتاب Urban Heritage Along The Silk Roads – A Contemporary Reading Of Urban Transformation Of Historic Cities In The Middle East And Beyond, 2020

نام کتاب: Urban Heritage Along The Silk Roads – A Contemporary Reading Of Urban Transformation Of Historic Cities In The Middle East And Beyond

نویسنده: Fatemeh Farnaz Arefian و Seyed Hossein Iradj Moeini

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۲۲۷۶۱۶, ۹۷۸۳۰۳۰۲۲۷۶۲۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۸

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Urban Heritage Along The Silk Roads – A Contemporary Reading Of Urban Transformation Of Historic Cities In The Middle East And Beyond From Amazon


This book examines examples of contemporary situation of historic regions in the Middle East and its broader geographic context connected to the historic trade routes, offering cross-disciplinary and cross-sectoral perspectives. The region is home to ancient settlements and early human endeavors to form cities, and across the region historic urban historic features, such as ancient city centers, still exist alongside contemporary ones. Many of those historic regions are along the Silk Roads. However, the urban continuity that once existed over generations in the physical and social paradigm have been interrupted by rapid urbanization, globalization and urban economic pressures, in addition to conflicts and frequent destructive natural hazards. It is often the case that dealing with such pressing issues in a historic city is more complex than dealing with those in newly built cities and urban areas. Based on carefully selected and updated papers from the Silk Cities 2017 International Conference, this book appeals to researches, practitioners and policy makers.

درباره کتاب Urban Heritage Along The Silk Roads – A Contemporary Reading Of Urban Transformation Of Historic Cities In The Middle East And Beyond ترجمه شده از گوگل


این به بررسی کتاب نمونه هایی از وضعیت معاصر مناطق تاریخی در شرق میانه و زمینه جغرافیایی گسترده تر آن متصل به مسیرهای تاریخی تجارت، ارائه میانرشتهای و دیدگاه های میان بخشی. این منطقه زیستگاه شهرک باستانی و تلاش اولیه بشر به شهرستانها فرم است، و در سراسر منطقه تاریخی ویژگی های شهری تاریخی، مانند مراکز شهرستان باستانی، هنوز هم در کنار آنهایی که معاصر وجود دارد. بسیاری از این مناطق تاریخی در طول جاده ابریشم است. با این حال، تداوم شهری که زمانی بر نسل در پارادایم فیزیکی و اجتماعی وجود داشته اند توسط شهرنشینی سریع، جهانی شدن و فشارهای اقتصادی شهری، علاوه بر درگیری ها و مکرر خطرات طبیعی مخرب قطع شده است. این است که اغلب مورد که برخورد با چنین مسائلی با فشار دادن در شهرستان تاریخی پیچیده تر از برخورد با کسانی که در شهرستانها تازه ساخته شده و مناطق شهری است. بر اساس مقالات با دقت انتخاب شده و به روز شده از شهرهای ابریشم ۲۰۱۷ کنفرانس بین المللی، این کتاب تجدید نظر به تحقیقات، پزشکان و سیاست گذاران است.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *