دانلود کتاب Zen Of Analog Circuit Design, 2015

Zen Of Analog Circuit Design, 2015

نام کتاب: Zen Of Analog Circuit Design

نویسنده: Anand Udupa

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب:

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۵

انتشارات:

Description About Book Zen Of Analog Circuit Design From Amazon


Zen of Analog Circuit Design
RECENTLY UPDATED WITH NEW CONTENT
From 2011 till 2013, I taught a course titled Analog Design for all which covered concepts starting with MOS transistors and progressed till the design of two-stage amplifiers. The course introduced concepts in a manner that led the student to the synthesis of new circuits, not merely their analysis. But I still felt that there was a more intuitive way to introduce Analog Circuit Design, one that would bring out the beauty of the subject so that the student could ‘stop and smell the roses’.

But why a ‘Zen of Analog’…?

Because the foundational concepts in Analog closely mirror human relationships! The purpose of this book is to take a simplified and intuitive path to unlock some profound secrets of Analog. The protagonist of this book is Ang-Lao, a medieval monk who brings his insights into the Analog world to solve the challenges in human relationships.

The book addresses a problem statement that much of Analog Circuit Design tries to solve – how do you realize an ideal buffer? It starts with the simple concepts of voltage sources and current sources. From the I-V curve of the MOS transistor, we see how it behaves much like a Voltage controlled current source (VCCS). The inherent challenge in getting even a simple two-transistor circuit to work is the conflict arising from having two such current source-like elements in series. The digital inverter is shown to be one such circuit that can function like an analog amplifier, albeit over a narrow range of input voltage. The effect of loading on such a circuit is illustrated graphically and is shown as an added challenge in getting it to work in an analog manner.

Having understood the complications involved, we see how through the strikingly simple but immensely powerful concept of feedback, one of the two transistors can be modified subtly to make it behave like a voltage source. In that process, we realize our first approximation to an ideal analog buffer. We then see how manifestations of the same concept leads us to the synthesis of a whole bunch of two transistor circuits – source followers, common source amplifiers with gm-load and with diode-connected load, and differential amplifiers . The concepts used in synthesis of such elegant circuits are also extended to the analysis of much more complex circuits, for example, a Voltage to Current (V2I) conversion circuit. We introduce the concept of small signal parameters, gm, gds, showing the calculations for the gain and output impedance of our circuits, and quantifying how good each of our buffers really are.

The narrative switches between concepts of Electronics and the story of Aman-Ra, an engineer from Medieval Egypt. Struggling with his relationships, his guiding light is Ang-Lao, who teaches him the secret to happy relationships.

For some, this book will signal the end of the fear of Analog. For others, it will be the start of a love story.

Concepts covered
oI-V characteristics of Voltage Current sources
oIdeal non-ideal sources
oControlled sources
oActive and passive elements
oI-V characteristics of a MOSFET
oMOS transistor as a Voltage controlled current source
oDigital inverter as Analog amplifier
oOperating point
oCommon source (CS) amplifier
oEffect of loading on a CS amplifier
oFeedback
oHow can you make a MOSFET behave like a voltage source?
oSynthesis of a CS amplifier with diode-connected load
oAnalysis of a V2I circuit including an introduction to current mirror
oSynthesis of CS amplifier with gm-load
oSynthesis of source follower circuit
oSmall signal parameters: gm, gds
oSmall-signal gain and output impedance
oSynthesis of a differential amplifier
oSynthesis of an Operational amplifier
oRealizing the buffer using the Operational Amplifier

درباره کتاب Zen Of Analog Circuit Design ترجمه شده از گوگل


ذن از آنالوگ طراحی مدار
اخیرا با محتوای جدید به روز رسانی
از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۳، من آموخت طراحی آنالوگ البته با عنوان برای همه است که مفاهیم شروع با ترانزیستور MOS تحت پوشش و پیشرفت تا طراحی تقویت کننده دو مرحله ای. مفاهیم البته معرفی به شیوه ای که منجر به دانش آموزان برای سنتز مدارهای جدید، نه تنها تجزیه و تحلیل است. اما من هنوز هم احساس کردند که یک راه بصری بیشتر به معرفی آنالوگ طراحی مدار، یکی که را از زیبایی از موضوع به طوری که دانش آموز می تواند «توقف و بوی گل رز وجود دارد.

اما چرا یک ذن از آنالوگ …؟

از آنجا که مفاهیم بنیادی در آنالوگ نزدیک آینه روابط انسانی! هدف از این کتاب را به یک مسیر ساده و شهودی را برای باز کردن برخی از اسرار عمیق آنالوگ. شخصیت از این کتاب آنگ-لائوس، یک راهب قرون وسطی که بینش خود را به ارمغان می آورد به جهان آنالوگ برای حل چالش ها در روابط انسانی است.

آدرس کتاب بیانیه مشکل است که بسیاری از طراحی آنالوگ مدار تلاش برای حل – چگونه می توانم شما متوجه یک بافر ایده آل؟ آن را با مفاهیم ساده و منابع ولتاژ و منابع جاری شروع می شود. از منحنی I-V از ترانزیستور MOS، ما می بینیم چگونه آن را رفتار بسیار شبیه به یک منبع جریان ولتاژ کنترل (VCCS). چالش مربوط به گرفتن حتی یک مدار دو ترانزیستور ساده به کار درگیری ناشی از داشتن دو مانند جریان منبع مانند عناصر در این مجموعه است. اینورتر دیجیتال نشان داده شده است به یکی مدار به طوری که عملکرد می تواند مانند یک تقویت کننده آنالوگ، البته بیش از یک محدوده باریک از ولتاژ ورودی. اثر بارگذاری بر روی چنین مدار گرافیکی نشان داده شده است و به عنوان چالش های اضافه شده در گرفتن آن را به کار در یک روش آنالوگ نشان داده شده است.

پس از درک عوارض درگیر، می بینیم که چگونه از طریق مفهوم کاملا ساده اما فوق العاده قدرتمند از بازخورد، یکی از دو ترانزیستور می تواند ماهرانه اصلاح شده آن را به مانند یک منبع ولتاژ رفتار کنند. در این فرآیند، ما متوجه تقریب اولیه ما به یک بافر ایده آل آنالوگ. سپس ما می بینیم که چگونه مظاهر منجر همان مفهوم ما را به سنتز یک دسته کامل از دو ترانزیستور – پیروان منبع، تقویت کننده منبع مشترک با GM-بار و با دیود متصل بار، و تقویت کننده های دیفرانسیل. مفاهیم مورد استفاده در سنتز مانند مدارهای ظریف نیز به تجزیه و تحلیل مدارهای بسیار پیچیده تر توسعه یافته، برای مثال، یک ولتاژ به جریان (V2I) مدار تبدیل. ما معرفی مفهوم پارامترهای سیگنال کوچک، گرم، GDS، نشان دادن محاسبات را برای به دست آوردن و امپدانس خروجی مدارهای ما، و کمی چقدر خوب هر یک از بافر ما واقعا هستند.

روایت بین مفاهیم الکترونیک و داستان امان-RA، یک مهندس از قرون وسطی مصر سوئیچ می کند. مبارزه با روابط خود را، نور هدایت خود آنگ-لائوس، که او را راز روابط خوشحال می آموزد.

برای برخی، این کتاب را به پایان ترس از سیگنال آنالوگ. برای دیگران، آن خواهد بود که شروع از داستان عشق.

مفاهیم تحت پوشش
ویژگی های OI-V از منابع ولتاژ کنونی
منابع غیر ایده آل oIdeal
منابع oControlled
oActive و عناصر منفعل
ویژگی های OI-V از یک MOSFET
ترانزیستور oMOS به عنوان یک منبع جریان ولتاژ کنترل
اینورتر oDigital به عنوان تقویت کننده آنالوگ
نقطه oOperating
منبع oCommon (CS) تقویت کننده
oEffect بارگیری در یک تقویت کننده CS
oFeedback
oHow می تواند به شما یک رفتار MOSFET مانند یک منبع ولتاژ؟
oSynthesis از یک تقویت کننده CS با بار دیود متصل
oAnalysis از یک مدار V2I که شامل معرفی آینه فعلی
oSynthesis تقویت کننده CS با GM-بار
oSynthesis منبع مدار پیرو
پارامترهای سیگنال oSmall: گرم، GDS
افزایش oSmall سیگنال و امپدانس خروجی
oSynthesis از یک تقویت کننده تفاضلی
oSynthesis یک تقویت کننده عملیاتی
oRealizing بافر با استفاده از تقویت کننده عملیاتی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *